Register

  • The password should be at least twelve characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers, and symbols like ! " ? $ % ^ & )

Mëso Gjithçka

Bashkohu me studentët tanë, dhe mëso shumë gjëra të reja rreth gjuhës Arabe

Planprogrami tek Fener

Planprogrami jonë i mësimit, bazohet në teknikat më moderne të mësimdhënies!
Apliko TANI

RRETH NESH
Mëso gjëra të reja
Më i miri ndër ju është ai që e mëson Kur`anin, dhe ua mëson atë të tjerëve.
Ata do të gjejnë prezente gjithë atë cfarë punuan (El – Kehf:49)
E tëra çfarë punon sot në dunja, do të emetohet sërish në ahiret.
Prandaj, përsose punën këtu që shfaqja të jetë e përsosur atje!
Na Kontakto Tani +383 46 180 790 
Këshilla dhe mësime gjenerale
Reflektime

Explore learning tips, career advice. Unlock new opportunities with unlimited access.

@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_61762ce7e1266 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61762ce7e1266 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_infobox_61762ce7e9e21 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_61762ce7e9e21 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_61762ce7e9e21 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_61762ce7e9e21 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_61762ce7e9e21 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_61762ce7e9e21 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_61762ce7e9e21 .infobox_icon_container { background-image: url(http://www.fener.info/wp-content/uploads/2019/09/icon_bg-01.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_61762ce7e9e21 .infobox_wrapper { padding-right: 40px !important; }#iguru_infobox_61762ce7e9e21 .infobox_icon_container { margin-bottom: 7px !important;margin-left: -14px !important; }#iguru_infobox_61762ce7eb618 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_61762ce7eb618 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_61762ce7eb618 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_61762ce7eb618 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_61762ce7eb618 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_61762ce7eb618 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_61762ce7eb618 .infobox_icon_container { background-image: url(http://www.fener.info/wp-content/uploads/2019/09/icon_bg-02.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_61762ce7eb618 .infobox_wrapper { padding-right: 40px !important; }#iguru_infobox_61762ce7eb618 .infobox_icon_container { margin-bottom: 7px !important;margin-left: -14px !important; }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_61762ce7ebfc5 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61762ce7ebfc5 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_61762ce7ee27a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61762ce7ee27a .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_61762ce7ee5a0 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61762ce7ee5a0 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_61762ce7ee5a0 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61762ce7ee5a0 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_img_layer_61762ce7f0533 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_61762ce7f0533 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_61762ce7f0533 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_61762ce7f0533 .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_61762ce7f1bb5 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61762ce7f1bb5 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_61762ce7f1bb5 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61762ce7f1bb5 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_button_61762ce801532 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_61762ce801532 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_61762ce801532 .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_61762ce801532 .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_61762ce80183e .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61762ce80183e .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_61762ce8019a3 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61762ce8019a3 .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px) { #extended_61762ce8019fb{ display: none; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_61762ce802996 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61762ce802996 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_button_61762ce802d6c .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_61762ce802d6c .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_61762ce802d6c .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_61762ce802d6c .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_61762ce802d6c .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }#blog_module_61762ce809edc.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_61762ce809edc.blog-posts .blog-post_title a { font-size:24px; line-height:36px; font-weight:800; }